Grafischer Identitätsbereich:

Schools at University for Climate and Energy


Navigatie/Menu: links naar andere pagina’s van deze website en banners


  • Home
  • Contact
  • Impressum



Het project

 

                                                                                      Download de projectfolder

 

Schools at University  is een kinderuniversiteit voor de hoogste klassen van het basisonderwijs. De kern van het project is een weekprogramma voor kinderen op zeven verschillende Europese universiteiten gedurende drie achtereenvolgende jaren.

 

Elke universiteit organiseert een week lang een programma voor kinderen over het thema klimaatverandering en duurzame energie.

 

Het Schools at University project haalt in Nederland de hoogste klassen van het basisonderwijs naar de Universiteit Twente voor een gevarieerd programma over klimaat en energie. Het programma biedt kinderen op speelse wijze inzicht in natuurwetenschappelijke, technische en maatschappelijke aspecten van klimaatbescherming, energiebesparing, de productie en het gebruik van duurzame energie (zon, wind, water, biomassa). De programmaonderdelen worden aangeboden door hoogleraren en docenten van de Universiteit Twente, in het bijzonder van het Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid (CSTM).

 

Daarnaast beoogt het Schools at University project om het thema klimaat en duurzame energie ook structureel te integreren in het lesprogramma van het basisonderwijs. Daartoe zoekt het project actieve samenwerking van de betrokken basisschooldocenten en organisaties die lesprogramma’s voor het basisonderwijs ontwikkelen. Deelnemende scholen en leraren hebben de mogelijkheid hun ervaringen en kennis te delen met alle betrokkenen bij het project, nationaal maar ook internationaal.

 




Nieuws

SAUCE 2012

30.01.2012
 


© 2009  Schüleruni schools @ university - Klima + Energie  |  Feedback  |
Laatste update: 11.12.2009

Deze grafics worden alleen in de afdrukweergave gebruikt: