Grafischer Identitätsbereich:

Schools at University for Climate and Energy


Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website sowie Banner


  • Forside
  • Kontakt
  • Om websitetOm websitet

Juridiske detaljer ved brug af websitet

 

Institution

Institut for Miljø, Samfund & Rumlig Forandring

TEKSAM
Bygning 9.2                                                                                                                                                 4000 Roskilde

Om at anvende sitet

CopyrightWeb-sitet, design og den tilknyttede tekniske infrastruktur tilhører SAUCE og er beskyttet af copyright. Materialet indeholdt på websitet kan downloades, ses og udskrives til personligt ikke-kommercielt brug eller til intern ikke-kommerciel cirkulering i din organisation, såfremt copyright eller andet ejerskab indeholdt i eller tilstede på siderne ikke fjernes helt eller delvist. Materiale fra websitet må under ingen andre omstændigheder kopieres eller reproduceres uden forudgående skriftlig tilladelse. Materialet må herunder ikke anvendes til kommercielle formål. Alle rettigheder er forbeholdt Schools at universities, Climate and energy, og man skal søge om skriftlig tilladelse til en hvilken som helst anden anvendelse af materialet fra websitet end anført ovenfor. Tilladelse til at anvende materiale udstrækker sig ikke til materiale, som tilhører tredjemand. I sådanne tilfælde skal tilladelser indhentes fra relevante ejere før gengivelse af materialet. Navne og logoer, der anvendes og fremvises på vores websider, er registrerede og uregistrerede varemærker tilhørende SAUCE eller andre. Man må ikke anvende disse navne, varemærker eller logoer uden forudgående skriftlig tilladelse fra de relevante ejere. 

 

Ansvar og forpligtigelser, når du vælger at benytte RUC's websiderAt du ikke, undtaget tilladt ved lov, ændrer, kopierer eller tilpasser software eller anden programkode eller scripts, som udgør en del af SAUCE's websider. Du må heller ikke gøre forsøg på at overføre til eller via websiderne nogen form for information som indeholder virus, orme, trojaner, eller anden skadelig, nedbrydende eller forstyrrende komponent. At du ikke ændrer, modificerer, sletter, manipulerer eller misbruger data indeholdt på SAUCE s websider eller i relation til nogen som helst tredjeparts bruger af SAUCE 's websider. Et hvert brud på disse regler vil medføre erstatningskrav for et hvilket som helst tab, et brud måtte medføre. 

Ansvarsfraskrivelse

SAUCE og dets webmedarbejdere kan ikke garantere, at websiderne altid er til rådighed for dig. Vi kan ikke garantere at materiale(r), som downloades, eller tilgås på websiderne, er fri for virus, infektioner og/eller anden programkode, som har inficerende eller destruktive egenskaber. Du tilrådes selv at sørge for, at du har passende beskyttelse mod ovennævnte forhold, når du anvender internettet. SAUCE websider er tilrettelagt med det primære formål at give generel information om projektet og dets virke, og det er ikke intentionen, at websiderne konstituerer specifikke råd i relation til dine personlige behov. Informationer og materialer på websitet stilles til rådighed uden nogen form for garanti. Selvom SAUCE stræber mest muligt mod at sikre, at informationer og materialer på websiderne er korrekte og tidssvarende på offentliggørelsestidspunktet, så kan informationer og materialer have ændret indhold og betydning på et vilkårligt tidspunkt uden forudgående varsel. SAUCE kan derfor ikke på nogen som helst måde garantere, at information og materialer på websiderne er korrekt eller fuldt dækkende på et hvilket som helst givent tidspunkt. Hvis du mener, at materiale eller information på websiderne er ukorrekte eller mangelfulde, så kontakt os på   Hvis såfremt vi kan imødekomme, at information eller materiale er upræcis, mangelfuld eller misvisende, så retter vi det snarest muligt. SAUCE  kan offentliggøre materiale, som ejes eller er formuleret af tredjemand. SAUCE godkender, opbakker eller tilskriver sig ikke nødvendigvis betragtninger, holdninger, indhold eller resultater indeholdt i materiale af denne karakter og SAUCE er ikke ansvarlig for sådant materiale. SAUCE og dets medarbejdere kan på ingen måde drages til ansvar for nogle direkte eller indirekte konsekvenser i form af tab, tab af profit, omsætning eller goodwill som resultat af din anvendelse eller fejlagtige anvendelse af websitet eller websites, som der linkes til, ej heller vedrørende troværdighed af informationer, materialer og services, som optræder på websitet. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med nærværende klausul, og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret.   

 

Medindehaver

Freie Universität Berlin

Forschungstelle für Umweltpolitik (FFU)

Ihnestraße 22

D-14195 Berlin

Tel.: +49 - (0)30 - 838 56687

E-Mail:

 

 

Website koncept og koordinator

Bianca Adami

Forschungsstelle für Umweltpolitik

E-mail:

 

Website lay-out

Sabina Riedinger
atelier 41

 

Folder lay-out

Sabina Riedinger
atelier 41

 

Teknisk

Cedis
Center für Digitale Systeme
Freie Universität Berlin

Content Management System:

Infopark AG CMS Fiona (www.infopark.de)

 


Bild Sprungmarke nach oben

 


© 2010  Schüleruni schools @ university - Klima + Energie  |  Feedback  |
Stand: 28.10.2010

Diese Grafiken werden nur in der Druckvorschau verwendet: