Grafischer Identitätsbereich:

Schools at University for Climate and Energy


Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website sowie Banner


  • Forside
  • Kontakt
  • Om websitetInspiration og undervisningsmateriale

Rapporter som kan give inspiration og indeholder grafer og data om energi og klimarelateret emner, brugt i SAUCE workshop.

Energistatistik 2009

 Energistatistik 2009 (Dansk)

Rapport fra Energistyrelsen, med energistatistik op til år 2009. Rapporten giver et overblik over den danske energiproduktion og har udover en god indføring i  dansk energi også grafer, der kan bruges til undervisning, så som grafer over CO2 emission fordelt på brændsler, emissioner af drivhusgasser og andre spændende grafer.

 Klimakommissionen 2010 Groen energi sammenfatning

Klimakommissionen 2010 Grøn energi, sammenfatning.

Regeringen nedsatte Klimakommissionen til at komme med et bud på hvordan Danmark kan få et  energisystem uden fossile brændsler. Denne fil er en sammenfatning af Klimakommissionens rapport fra 2010.

National handlingsplan for vedvarende energi i Danmark juni 2010

National handlingsplan for vedvarende energi i Danmark, juni 2010.

Dette er Klima og Energiministeriets nationale handlingsplan for vedvarende energi i Danmark. Det vil sige et resumé af den nationale politik og har blandt andet et vejledende forløb for at nå opsatte mål. Rapporten har grafer som er velegnet til brug i undervisningsøjemed og giver en god indføring.

Vindenergi potentialet i Europa

Vindenergi potentialet i Europa (Engelsk)

Rapporten giver et indblik i hvordan vindenergi spiller en stor rolle i at realisere målet om 20% vedvarende energi. Lokaliseringen af vindmøllerne er dog ikke uden problemer, i og med at de kan give lyd problemer og skabe uheld med flagermus og fugle i vingerne, samt vindmøllernes størrelse i landskabet. Rapporten ser derfor også på forskellige aspekter vedrørende vindenergi.

IPCC fourth assessment report summery

IPCC Fourth Assessment Report a summery (Engelsk)

Dette er en opsummering af den fjerde hovedrapport udgivet af IPCC. FN's klimapanel eller IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) er et panel som blev oprettet i 1988. Klimapanelet udgiver løbende en række sær rapporter og tekniske rapporter vedrørende klimaforandringer. Dets hovedrapporter har haft stor betydning for klimaforandrings debatten og i 2007 udgav den sin Fjerde Hovedrapport, som giver en samlet videnskabelig vurdering af den globale opvarmning.

Rapporten er det største analysearbejde af klimaforandringer og lavet på baggrund af flere tusinde klimaforskeres arbejde. Rapporten er delt op i 3 delrapporter og en synteserapport der knytter konklusionerne i de 3 andre rapporter. De 3 delrapporter har følgende videnskabelige vinkler: En naturvidenskabelig vinkel som udgangspunkt for klimaforandringer, en konsekvens og klimatilpasnings vinkel og sidst en modvirkning af klimaforandringer. Synteserapporten opsummerer konklusionerne i et tværfagligt perspektiv. Konklusionen af den fjerde Hovedrapport var at mennesket med stor sandsynlighed har skabt den globale opvarmning. Denne rapport er en opsummering af den fjerde hovedrapport.

Fact sheet Climate change science - the status of climate change science today-kopi

Fact sheet Climate change science - the status of climate change science today (Engelsk)

Dette er et fakta ark der kort og præcist opsummerer konklusionerne fra de 3 delrapporter omtalt ovenfor. Dette fakta ark er let læseligt og udarbejdet af  UNFCCC. De 3 delrapporter omhandler følgende emner

  •  I:The Physical Science - En naturvidenskabelig vinkel som udgangspunkt for klimaforandringer
  •  II: Climate change impacts, adaption and vulnability - En konsekvens og klimatilpasnings vinkel
  • III: Mitigation of Climate CHange - En modvirkning af klimaforandringer

Royal society 2010 Climate change a summery of the science

Royal society 2010 Climate change, a summery of the science (Engelsk)

Rapporten er en god indføring til klimaforandrings problematikken. Den opsummerer videnskabelige beviser for klimaforandringer og hvad der driver dem, samt hvilke aspekter der er svære at undersøge fordi de er så komplekse. Rapporten er lavet af The Royal Society og tager udgangspunkt i IPCC 4. Assesment Report.

   

LINKS til sider på dansk der har mere om energi og klimarelateret emner, spil som litteratur.                                                                      

             Klimakaravanen                                                      

            DR Klimaguide                                                      

            Intelligent Energy Europe                                                      

            Map my Climate                                                      

            Det økologiske råd - Familien Strøm og elmålermasakren

            Skolernes energiforum

            EU´s klimaindsats

           Det Mobile Science Center

           Green Kids - unge for en grøn fremtid


Bild Sprungmarke nach oben

 


© 2011  Schüleruni schools @ university - Klima + Energie  |  Feedback  |
Stand: 12.09.2011

Diese Grafiken werden nur in der Druckvorschau verwendet: