Grafischer Identitätsbereich:

Schools at University for Climate and Energy


Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website sowie Banner


 • Forside
 • Kontakt
 • Om websitetBeskrivelse af program

Dagenes forløb

09.00-09.30 - Velkomst til RUC og introduktion til de grundlæggende elementer i klimaproblemstillingen.

Dagen indledes med at eleverne præsenteres for de grundlæggende elementer iKlimaproblemstillingen. Vi forklarer hvad der menes med drivhuseffekt og introducerer til drivhuseffektens årsager og virkninger på natur og miljø samt hvad man kan gøre for at reducere udledningen af gasser der medfører drivhuseffekt.  Herefter vil der blive delt økologisk frugt ud, hvorefter eleverne vil blive ført udenfor til en model af fremtidens multiforsyningssamfund (såfremt det regner, vil en del af disse aktiviteter blive afholdt indendørs)

09.45 – 10.10 Fremtidens multiforsyningssamfund, hvad er vedvarende energikilder og CO2?

På RUC’s arealer har vi opført en selvforsynende by, hvor en del af undervisningen vil foregå. Byen er en model over fremtidens multiforsyningssamfund, opbygget i miniformat, hvor der vil være huse, vindmøller, solceller, solfangere og andre vedvarende energiteknologier.Undervisningen foregår i små grupper, der vejledes af vores eksperter. Lærerne skal bistå undervisningen og hjælpe eleverne med opgaverne undervejs. Hver klasse deles op i fire grupper, som er aftalt hjemmefra. Arbejdet i grupperne indledes med en kort introduktion til vedvarende energi. Der vil være fokus på følgende spørgsmål:

 Hvilke vedvarende energikilder anvender vi i dag og hvilke potentialer har de?

 Hvorfor er det vigtigt at vi anvender vedvarende energi?

 Hvad kunne vi ellers gøre for at nedsætte vores CO2 forbrug?

 Eleverne skal arbejde inden for de tre emner transport, bolig, energiforsyning.

10.10 – 10.40 Inspiration - Hvordan kan vi forsyne os med energi på en mere bæredygtig måde?

Eleverne vil få inspiration og prøve nogle af fremtiden bæredygtige løsninger af. Hver gruppe vil få et antal spørgsmål, som de skal undersøge, og finde svar på. Der vil her være mulighed for at stifte bekendtskab med en række energikilder og teknologier, og få et indblik i hvordan vi i fremtiden kan levere varme og elektricitet med et mindre CO2-udslip. Der vil desuden også være fokus på isolering, transport og lagerproblematik.Eleverne vil stifte bekendtskab med følgende teknologier:

 •  Solfanger
 •  Solcelle
 •  Solparaboler
 •  Fresnel linse
 • Vindmøller
 •  Biomasse
 •  Varmepumpe og måle forskellen på den varme og kolde luft.
 •  Isolering – Areogel
 •  El biler

10.40 – 11.10 Idé udvikling og modelbygning – hvordan laver man pandekager ved hjælp af en solcelle?!

Eleverne skal vise, hvordan de ser løsninger til at nedsætte vores CO2-udslip og får mulighed for at bygge små prototyper, der kan illustrere deres idé.  Til hver prototype udfyldes et lille skema, der forklarer idéen.

11.10 – 11.30 Præsentation af de vedvarende energikilder  – Er alle vedvarende energikilder lige gode?!

Eleverne laver en kort præsentation af deres idé for hinanden, og forklarer hvad de har arbejdet med samt fordele og ulemper ved deres idé – er solceller eksempelvis altid godt i et land med kun 3 måneders sol...Efter forløbet kan eleverne se nærmere på de andres ideer.

11.30 – 12.00 Frokost pause

Eleverne spiser deres medbragte madpakker

12.00 – 12.30 Afslutning og opsummering

Hver dag afsluttes i auditoriet ved at en energiforsker fra RUC samler op på dagen og sætter arbejdet i den selvforsynende by ind i et større perspektiv.

 Her vil vi diskutere, hvordan de forskellige energiteknologier, eleverne er blevet præsenteret for i modelbyen kan indpasses i fremtidens energisystem og hvordan de forskellige energiteknologier virker i forhold til hinanden.


Bild Sprungmarke nach oben

 


© 2011  Schüleruni schools @ university - Klima + Energie  |  Feedback  |
Stand: 02.05.2011

Diese Grafiken werden nur in der Druckvorschau verwendet: